Nyhed

Fællesspisning den 4. april 2019

Kontakt

facebook


Kulsviergården
Pibe Møllevej 7
Alsønderup
3400 Hillerød
CVR: 25059557
Tlf.: 48 28 65 40
Telefontid mandag og torsdag
Kl. 8.30 - 15.00 begge dage
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Kulsviergårdens historie

Aktieselskabet Alsønderup Forsamlingshus blev stiftet i august 1897. Derefter blev der tegnet 10 kr. aktier og bygget et forsamlingshus. Opførselsudgiften lå indenfor den opnået aktiekapital kr. 2.297,00 (Beløbet er skævt for 2 fik ikke indbetalt alle 10 kr., da det svarede til mere end en landarbejders ugeløn).

Forsamlingshuset blev bygget på Ravnsbjergvej 8.

I begyndelsen af 1969 blev det besluttet, at tiden var løbet fra det gamle forsamlingshus, der var alt for lille til det voksne behov for mere idræt mm. i lokalsamfundet. Herefter blev det besluttet at opfører Kulsviergården. Byggeriet blev fortrinsvis foretaget ved frivillig arbejdskraft. I efteråret 1969 raserede en storm, der væltede de næsten fuldførte mure. Alligevel kunne Kulsviergården tages i brug i august 1970 og hallen ca. et år efter. Desværre viste det sig snart at Kulsviergårdens kapacitet ikke var stor nok, og Kulsviergården blev herefter udvidede til det den er i dag (dog blev der i 1987 bygget en depotbygning hallens østlige ende).

Den officielle indvielse fandt sted 23. juni 1973.

I forbindelse med nybyggeriet blev Kulsviergården omdannet til selvejende institution med 50 kr. medlemsbeviser.

Kulsviergården har gennem alle årene været samlingspunkt for lokalsamfundet. Her samles folk til fest, teater, dansestævner, juletræsfester, fastelavnsfester, gymnastik mm.

Hver uge er Kulsviergården hjemsted for 2 faste bankospil: Kulsviergårdens og 37. kreds Alsønderup S. G. & i´s bankospil om mandagen og Trekløverens bankospil om fredagen.

Idrætshallen bliver fortrinsvis benyttet af 37. kreds Alsønderup S. G.& I. , Alsønderup Skole og private motionister.

En gang om året afholder Alsønderup fester loppemarked på Kulsviergården, nemlig Kristi Himmelfartsdag. Igen bliver loppemarked afholdt af frivillig arbejdskraft med hjælp fra ca. 400 lokale beboer.

Uden økonomisk støtte fra Kulsviergårdens og 37. kreds Alsønderup S. G. & I.’s bankospil og loppemarked kunne Kulsviergården ikke drives.

Kulsviergården bliver i dag drevet som en forening, med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på seks medlemmer, samt en af 37. kreds Alsønderup S. G.& I. udpeget repræsentant.


Kulsviergårdens historie